hạn tam tai

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai dành cho tuổi Hợi năm 2018

Vái 3 lần, rót trà 3 lần, rót rượu 3 lần, 3 lần lạy/mỗi lần 3 lạy, rồi đốt giấy tiền vàng bạc & đồ

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai dành cho tuổi Tuất năm 2018

Hiện ngụ tại ……………………thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật các thứ cúng dâng giải hạn Tam Tai, sắp bày nơi đây, kính thỉnh

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai dành cho tuổi Dậu năm 2018

Vái 3 lần, rót trà 3 lần, rót rượu 3 lần, 3 lần lạy/mỗi lần 3 lạy, rồi đốt giấy tiền vàng bạc & đồ

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai dành cho tuổi Thân năm 2018

Ngũ Phương Ngũ Lão Tinh Quân. Thất Tinh Hóa Giải Tinh Quân Ngày sinh Dương lịch: 24-04-1992 Ngày sinh Âm lịch: 22-3-1992 Tuổi: Nhâm Thân

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai dành cho tuổi Mùi năm 2018

Vái 3 lần, rót trà 3 lần, rót rượu 3 lần, 3 lần lạy/mỗi lần 3 lạy, rồi đốt giấy tiền vàng bạc & đồ

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai dành cho tuổi Ngọ năm 2018

Chuẩn bị:Vật cúng gồm có, 3 ly rựợu nhỏ, 3 ngọn đèn cày, 3 điếu thuốc hút, 3 bộ tam sênh, 3 đồng tiền bạc

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai dành cho tuổi Tỵ năm 2018

Quan điểm chung cho rằng: Không phải lúc nào cũng tai họa nhưng thường đến năm Tam tai hay gặp nhiều vất vả khó khăn

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai dành cho tuổi Thìn năm 2018

Kính thỉnh HỮU THIÊN CHÍ TÔN KIM KHUYẾT NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ ! Ngày sinh Dương lịch: 24-04-1988 Ngày sinh Âm lịch: 9-3-1988 Tuổi: Mậu

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai dành cho tuổi Mão năm 2018

Vái 3 lần, rót trà 3 lần, rót rượu 3 lần, 3 lần lạy/mỗi lần 3 lạy, rồi đốt giấy tiền vàng bạc & đồ

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai dành cho tuổi Dần năm 2018

Chuẩn bị:Vật cúng gồm có, 3 ly rựợu nhỏ, 3 ngọn đèn cày, 3 điếu thuốc hút, 3 bộ tam sênh, 3 đồng tiền bạc

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai dành cho tuổi Sửu năm 2018

Kính thỉnh : Mông Long Đại Tướng Địa Tai Tam Tai Thổ Ách Thần Quan Ngày sinh Dương lịch: 24-04-1985 Ngày sinh Âm lịch: 5-3-1985

Xem tuổi tam tai, hạn tam tai dành cho tuổi Tý năm 2018

Chuẩn bị:Vật cúng gồm có, 3 ly rựợu nhỏ, 3 ngọn đèn cày, 3 điếu thuốc hút, 3 bộ tam sênh, 3 đồng tiền bạc